Request Music / درخواست موزیک

فرم درخواست موزیک


از طریق این فرم میتوانید موزیک های قدیمی رپ فارس را که در سایت موجود نیستند را درخواست کنید. درخواست شما بررسی خواهد شد و پس از قرار گرفتن موزیک روی سایت PHH از طریق اینستاگرام و ایمیل به اطلاعتان میرسانیم.

اطلاعات شما (مانند: ایمیل، اینستاگرام) فقط برای اطلاع رسانی به شما درخواست میشوند و پارسی هیپ هاپ به شما این اطمینان را میدهد که از این اطلاعات امانت داری کرده و در دسترس هیچگونه شخص سومی قرار ندهد.