رض

Rez

Rez is an Iranian Rapper Based in Tehran, the Capital city of Iran.

رض از دیوار، دانلود موزیک ها، ویدئو ها، پادکست هاو … در وب سایت ما